Financiële verantwoording

Exploitatierekening 2023

 
Baten  
Ontvangen giften 0
Vermogensopbrengsten

 73.449

Totaal baten

73.449

   
Lasten  
Organisatiekosten 342
Bijdragen projecten Iriszorg 8.115
Kosten vermogensbeheer 6.515
Totaal lasten 14.972
   
Exploitatieresultaat 58.477